Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Denné centrum

Čerešňová č.4

Chorvátsky Grob - Čierna Voda

tel: 0940 806 494

mail: dennecentrum@chorvatskygrob.sk

----------------

zodpovedná osoba:  Ivana Poláčková / Dana Michálková

 

Denné centrum poskytuje sociálnu službu počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom ( § 56, ods. 2, písm. b), zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).

 

Denné centrum je sociálno-kultúrne a spoločenské zariadenie, ktoré sa zriadilo za účelom poskytovania rôznych služieb starším občanom (klientom v dôchodkovom veku), zdravotne postihnutým občanom a uspokojovať ich sociálno- kultúrne a spoločenské potrieby.

Hlavným poslaním denného centra je podnecovať aktivitu a sebarealizáciu u seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením, začleňovať ich do života v spoločnosti, povzbudzovať ich k nadväzovaniu nových vzťahov a zároveň ich zbavovať pocitu osamelosti, podporovať ich osobné záujmy a záľuby.

V rámci denného centra sa usporadúvajú rôzne prednášky na tému zdravia, výživy či kultúry a histórie, ďalej sa tu organizujú rôzne jazykové, literárne, spevácke, rehabilitačné či turistické krúžky (podľa požiadaviek jednotlivých členov toho daného krúžku), kde sa im dostáva príležitosť na udržiavanie ale aj rozvíjanie svojej telesnej i duševnej kondície.

Členovia denného centra sa stretávajú na spoločných posedeniach, pri príležitosti rozličných aktivít a krúžkov.


 


Úvodná stránka