Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komunálny odpad

Kalendár vývozu 2017


 

Odpadové hospodárstvo v obci Chorvátsky Grob

Vykonávanie činností na úseku odpadového hospodárstva pre obec Chorvátsky Grob realizuje 

 • spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. na základe Zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálnych odpadov zo dňa 24.11.2011.

Spoločnosť AVE SK s. r. o. zabezpečuje:

 • Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu z územia obce Chorvátsky Grob produkovaného z domácností, pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických, fyzických osôb podnikateľov.
 • Separovaný zber, odvoz a spracovanie triedeného komunálneho odpadu
 • Odvoz a spracovanie bioodpadu zo zberných miest
 • Zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho dopadu v súlade so zákonom o odpadoch

Vývozový deň komunálneho odpadu v časti obce Chorvátsky Grob je ŠTVRTOK  

 • 1x do mesiaca - prvý štvrtok v mesiaci
 • 2x do mesiaca - štvrtok zhodný s týždňom vývozu separovaného odpadu
 • 4x do mesiaca - každý štvrtok v mesiaci

Vývozový deň komunálneho odpadu v časti obce Čierna Voda  je PIATOK

 • 1x do mesiaca - prvý piatok v mesiaci
 • 2x do mesiaca - piatok zhodný s týždňom vývozu separovaného odpadu
 • 4x do mesiaca - každý piatok v mesiaci

Komunálny zber pre bytové domy a rodinné domy

Zber komunálneho odpadu sa pri bytových domoch v obci Chorvátsky Grob realizuje prostredníctvom plastových kontajnerov (1100 l) čiernej farby.

Zber komunálneho odpadu sa pri rodinných domoch v obci Chorvátsky Grob realizuje prostredníctvom plastových nádob (120 l) čiernej farby alebo kovových nádob (110 l).

V prípade potreby je možné v deň vývozu pripraviť samostané PRIESVITNÉ vrece s maximalnym objemom komunálneho odpadu 120 l/vrece, viditeľne označené nálepkou. Nálepku si občania zakúpia v pokladni Obecného úradu v čase úradných hodín v hodnote 2,00 €.

Plastovú nádobu (čierna, 120 l) určenú pre zber komunálneho odpadu zabezpečuje obec Chorvátsky Grob. Občania si plastovú nádobu zakúpia v pokladni Obecného úradu počas úradných hodín v hodnote 21,00 €.

Vybavuje: Anna Kubalová, tel. kontakt: 02/ 322 230 10, email:  anna.kubalova@chorvatskygrob.sk

 

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU 2017

 

 

časť obce CHORVÁTSKY GROB

vývozový deň ŠTVRTOK 

časť obce ČIERNA VODA

vývozový deň PIATOK

JANUÁR

   

vývoz 1x v mesiaci

5.1.

6.1.

vývoz 2x v mesiaci

5.1.,19.1.

6.1., 20.1.

vývoz 4x v mesiaci

5.1.,12.1.,19.1.,26.1.

6.1.,13.1., 20.1.,27.1.,

FEBRUÁR

 

 

vývoz 1x v mesiaci

2.2.

3.2.

vývoz 2x v mesiaci

2.2.,16.2.

3.2.,17.2.

vývoz 4x v mesiaci

2.2.,9.2.,16.2.,23.2.,

3.2.,10.2.,17.2.,24.2.,

MAREC

 

 

vývoz 1x v mesiaci

2.3.

3.3.

vývoz 2x v mesiaci

2.3.,16.3.,30.3.

3.3.,17.3.,31.3.

vývoz 4x v mesiaci

2.3.,9.3.,16.3.,23.3.,30.3.

3.3.,10.3,17.3.,24.3.,31.3.

APRÍL

 

 

vývoz 1x v mesiaci

6.4.

7.4.

vývoz 2x v mesiaci

13.4.,27.4.

14.4.,28.4

vývoz 4x v mesiaci

6.4.,13.4.,20.4.,27.4.

7.4.,14.4.,21.4.,28.4.

MÁJ

 

 

vývoz 1x v mesiaci

4.5.

5.5.

vývoz 2x v mesiaci

11.5.,25.5.

12.5.,.26.5.

vývoz 4x v mesiaci

4.5.,11.5.,18.5.,25.5.

5.5.,12.5.,19.5.,26.5.

JÚN

 

 

vývoz 1x v mesiaci

1.6.

2.6.

vývoz 2x v mesiaci

8.6.,22.6.

9.6.,23.6.

vývoz 4x v mesiaci

1.6.,8.6.,15.6.,22.6.,29.6.

2.6.,9.6.,16.6.,23.6.,30.6.

JÚL

 

 

vývoz 1x v mesiaci

6.7.

7.7.

vývoz 2x v mesiaci

6.7.,20.7.

7.7.,21.7.

vývoz 4x v mesiaci

6.7.,13.7.,20.7.,27.7.

7.7.,17.7.,21.7.,28.7

AUGUST

 

 

vývoz 1x v mesiaci

3.8.

4.8.

vývoz 2x v mesiaci

3.8.,17.8.,31.8.

4.8.,18.8.,

vývoz 4x v mesiaci

3.8.,10.8.,17.8.,24.8.,31.8.

4.8.,11.8.,18.8.,25.8.

SEPTEMBER

 

 

vývoz 1x v mesiaci

7.9.

1.9.

vývoz 2x v mesiaci

14.9.,28.9.

1.9.,15.9.,29.9.

vývoz 4x v mesiaci

7.9.,14.9.,21.9.,28.9

1.9.,8.9.,15.9.,22.9.,29.9

OKTÓBER

 

 

vývoz 1x v mesiaci

5.10.

6.10.

vývoz 2x v mesiaci

12.10, 26.10.

13.10.,27.10.,

vývoz 4x v mesiaci

5.10.,12.10.,19.10.,26.10.

6.10.,13.10.,20.10.,27.10

NOVEMBER

 

 

vývoz 1x v mesiaci

2.11.

3.11.

vývoz 2x v mesiaci

9.11.,23.11.

10.11.,24.11

vývoz 4x v mesiaci

2.11.,9.11.,16.11.,23.11.,29.11.

3.11.,10.11.,17.11.,24.11

DECEMBER

 

 

vývoz 1x v mesiaci

7.12.

1.12.

vývoz 2x v mesiaci

7.12.,21.12.

8.12.,22.12.

vývoz 4x v mesiaci

7.12.,14.12.,21.12.,28.12.

1.12.,8.12.,15.12.,22.12,29.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNENIE 

Nádoby musia byť vyložené v deň vývozu od 06:00 !

KONTAKT:

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. , Prevádzka Senec, Červený Majer 13, 

Dispečing tel: +421 02 45 92 58 09, email: dispecingsc@avesk.skwww.avesk.sk


 

webygroup

Úvodná stránka