Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komunálny odpad

Kalendár vývozu 2018


 

 

 

Odpadové hospodárstvo v obci Chorvátsky Grob

Vykonávanie činností na úseku odpadového hospodárstva pre obec Chorvátsky Grob realizuje 

 • spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. na základe Zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálnych odpadov zo dňa 24.11.2011.

Spoločnosť AVE SK s. r. o. zabezpečuje:

 • Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu z územia obce Chorvátsky Grob produkovaného z domácností, pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických, fyzických osôb podnikateľov.
 • Separovaný zber, odvoz a spracovanie triedeného komunálneho odpadu
 • Odvoz a spracovanie bioodpadu zo zberných miest
 • Zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho dopadu v súlade so zákonom o odpadoch

Vývozový deň komunálneho odpadu v časti obce Chorvátsky Grob je ŠTVRTOK  

 • 1x do mesiaca - prvý štvrtok v mesiaci
 • 2x do mesiaca - štvrtok zhodný s týždňom vývozu separovaného odpadu
 • 4x do mesiaca - každý štvrtok v mesiaci

Vývozový deň komunálneho odpadu v časti obce Čierna Voda  je PIATOK

 • 1x do mesiaca - prvý piatok v mesiaci
 • 2x do mesiaca - piatok zhodný s týždňom vývozu separovaného odpadu
 • 4x do mesiaca - každý piatok v mesiaci

Komunálny zber pre bytové domy a rodinné domy

Zber komunálneho odpadu sa pri bytových domoch v obci Chorvátsky Grob realizuje prostredníctvom plastových kontajnerov (1100 l) čiernej farby.

Zber komunálneho odpadu sa pri rodinných domoch v obci Chorvátsky Grob realizuje prostredníctvom plastových nádob (120 l) čiernej farby alebo kovových nádob (110 l).

V prípade potreby je možné v deň vývozu pripraviť samostané PRIESVITNÉ vrece s maximalnym objemom komunálneho odpadu 120 l/vrece, viditeľne označené nálepkou. Nálepku si občania zakúpia v pokladni Obecného úradu v čase úradných hodín v hodnote 2,00 €.

Plastovú nádobu (čierna, 120 l) určenú pre zber komunálneho odpadu zabezpečuje obec Chorvátsky Grob. Občania si plastovú nádobu zakúpia v pokladni Obecného úradu počas úradných hodín v hodnote 21,00 €.

Vybavuje: Iveta Tomašková, tel. kontakt: 02/ 322 230 10, email:  iveta.tomaskova@chorvatskygrob.sk

 

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU 2018

 

 

časť obce CHORVÁTSKY GROB

vývozový deň ŠTVRTOK 

časť obce ČIERNA VODA

vývozový deň PIATOK

JANUÁR  

   

vývoz 1x v mesiaci

4.1.

5.1.

vývoz 2x v mesiaci

4.1.,18.1.

5.1., 19.1.

vývoz 4x v mesiaci

4.1.,11.1.,18.1., 25.1.

5.1.,12.1., 19.1., 26.1.

FEBRUÁR

 

 

vývoz 1x v mesiaci

1.2.

2.2.

vývoz 2x v mesiaci

1.2.,15.2.

2.2.,16.2.

vývoz 4x v mesiaci

1.2., 8.2.,15.2., 22.2.

2.2., 9.2.,16.2., 23.2.

MAREC

 

 

vývoz 1x v mesiaci

1.3.

2.3.

vývoz 2x v mesiaci

1.3.,15.3., 29.3.

2.3., 16.3., 30.3.

vývoz 4x v mesiaci

1.3., 8.3.,15.3., 22.3., 29.3.

2.3., 9.3, 16.3., 23.3., 30.3.

APRÍL

 

 

vývoz 1x v mesiaci

5.4.

6.4.

vývoz 2x v mesiaci

12.4., 26.4.

13.4., 27.4

vývoz 4x v mesiaci

5.4., 12.4., 19.4., 26.4.

6.4., 13.4., 20.4., 27.4.

MÁJ

 

 

vývoz 1x v mesiaci

3.5.

4.5.

vývoz 2x v mesiaci

10.5., 24.5.

11.5., 25.5.

vývoz 4x v mesiaci

3.5., 10.5.,17.5., 24.5., 31.5.

4.5.,11.5.,18.5., 25.5.

JÚN

 

 

vývoz 1x v mesiaci

7.6

1.6.

vývoz 2x v mesiaci

7.6., 21.6.

8.6., 22.6.

vývoz 4x v mesiaci

7.6., 14.6., 21.6., 28.6.

1.6., 8.6., 15.6., 22.6., 29.6.

JÚL

 

 

vývoz 1x v mesiaci

5.7.

6.7.

vývoz 2x v mesiaci

5.7., 19.7.

6.7., 20.7.

vývoz 4x v mesiaci

5.7., 12.7., 19.7., 26.7.

6.7., 13.7., 20.7., 27.7

AUGUST

 

 

vývoz 1x v mesiaci

2.8.

3.8.

vývoz 2x v mesiaci

2.8., 16.8., 30.8.

3.8., 17.8., 31.8.

vývoz 4x v mesiaci

2.8., 9.8., 16.8., 23.8., 30.8.

3.8.,10.8., 17.8., 24.8., 31.8.

SEPTEMBER

 

 

vývoz 1x v mesiaci

6.9.

7.9.

vývoz 2x v mesiaci

13.9., 27.9.

14.9., 28.9.

vývoz 4x v mesiaci

6.9., 13.9., 20.9., 27.9

7.9., 14.9., 21.9., 28.9.

OKTÓBER

 

 

vývoz 1x v mesiaci

4.10.

5.10.

vývoz 2x v mesiaci

11.10., 25.10.

12.10., 26.10.,

vývoz 4x v mesiaci

4.10., 11.10., 18.10., 25.10.

5.10., 12.10., 19.10., 26.10

NOVEMBER

 

 

vývoz 1x v mesiaci

1.11.

2.11.

vývoz 2x v mesiaci

8.11., 22.11.

9.11., 23.11.

vývoz 4x v mesiaci

1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11.

2.11., 9.11., 16.11., 23.11.,  30.11.

DECEMBER

 

 

vývoz 1x v mesiaci

6.12.

7.12.

vývoz 2x v mesiaci

6.12., 20.12.

7.12., 21.12.

vývoz 4x v mesiaci

6.12., 13.12., 20.12., 27.12.

7.12., 14.12., 21.12., 2812.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNENIE 

Nádoby musia byť vyložené v deň vývozu od 06:00 !

KONTAKT:

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. , Prevádzka Senec, Červený Majer 13, 

Dispečing tel: +421 02 45 92 58 09, email: dispecingsc@avesk.skwww.avesk.sk


 


Úvodná stránka