Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Separovaný odpad

Kalendár vývozu 2017


 

 

 

Separovaný zber pre bytové domy

Separovaný zber zložiek komunálneho odpadu sa pri bytových domoch v obci Chorvátsky Grob realizuje prostredníctvom plastových kontajnerov (1100 l) žltej a modrej farby.

Zberové plastové kontajnery žltej farby sú určené na separovaný zber plastov, kovových obalov a VKM obalov (viacvrstvové kombinované obaly z mlieka, džúsov a pod.).

Zberové kontajnery modrej farby sú určené na separovaný zber papiera.

Zvonové kovové kontajnery zelenej farby rozmiestnené v obci slúžia na separovaný zber skla a sú vyvážané v pravidelných intervaloch.

Separovaný zber pre rodinné domy

Separovaný zber zložiek komunálneho odpadu sa pri rodinných domoch v obci Chorvátsky Grob realizuje prostredníctvom plastových nádob (120 l) žltej a modrej farby.

Žltá plastová nádoba je určené pre zber plastov, kovových obalov a VKM obalov (viacvrstvové kombinované obaly z mlieka, džúsov a pod.).

Modrá plastová nádoba je určená pre zber papiera.

Zberové vrecia priesvitnej farby sú určené na separovaný zber:

  • plastov a VKM obalov (viacvrstvové kombinované obaly z mlieka, džúsov a pod.),,
  • papiera,
  • kovových obalov

Pre každý druh separovanej zložky je určené zvlášť priesvitné vrece.

Priesvitné vrecia zabezpečuje spoločnosť AVE SK, s.r.o. vždy po vývoze separovaného odpadu na mieste zberu pri RD (výmena kus za kus).

Zvonové kontajnery zelenej farby rozmiestnené v obci slúžia na separovaný zber skla a sú vyvážané v pravidelných intervaloch.

Plastové nádoby (žltá, modrá, 120 l) určené pre zber separovaného odpadu zabezpečuje obec Chorvátsky Grob. Občania si plastové nádoby zakúpia v pokladni Obecného úradu počas úradných hodín v hodnote 22,10 €.

Vybavuje: Iveta Tomašková, tel. kontakt: 02/ 322 230 10, email: iveta.tomaskova@chorvatskygrob.sk

 

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU pre rok 2017

MESIAC

DEŇ VÝVOZU   -   piatok

platí pre celú obec

Január

5.1

19.1.

-

Február

2.2.

16.2

-

Marec

2.3

16.3.

30.3.

Apríl

13.4.

27.4

-

Máj

11.5.

25.5

-

Jún

8.6.

22.6.

-

Júl

6.7.

20.7.  

-

August

3.8.

17.8.

31.8.

September

14.9.

28.9.

-

Október

12.10.

26.10.

-

November

9.11.

23.11.

-

December

7.12.

21.12.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNENIE 

Nádoby musia byť vyložené v deň vývozu od 06:00 !

Zber separovaných zložiek sa uskutočňuje separátne jedným zvozovým autom, preto je veľmi dôležité dôkladné triedenie.

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD

PLASTY

PATRA SEM: čisté stlačené PET fľaše, PE-HD a PP flaše od čistiacích prostriedkov, kozmetiky, PL-LD čistá fólia ako napr. plastové a mikroténové vrecká a tašky, stavebné fólie, strečové fólie a PS-čistý polystyrén, obaly z mliečných a iných produktov (jogurty a pod.)

NEPATRIA SEM: plastové obaly od nebezpečných látok (motorové oleje, chemikálie, farbivá), linoleum, molitan, polystyrén, znečistené plastové obaly

PAPIER

PATRA SEM: noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, papierové obaly, papierové tašky, reklamné letáky, stlačené krabice a kartóny

NEPATRIA SEM: tetrapakové obaly, voskový papier, impregnovaný papier, mokrý a mastný alebo inak znečistený papier, dechtový papier, plienky, alobal, celofán a pod.

SKLO  

PATRA SEM: nenávratné obaly zo skla, sklenné nádoby, sklenené črepy, tabuľové sklá

NEPATRIA SEM: autosklo, bezpečnostné sklo, drôtené sklo, porcelán, keramika, zrkadlá, sklo kombinované s iným materiálom, TV obrazovky, žiarovky a žiarivky

VKM/ TETRAPAK

PATRA SEM: čisté obaly VKM/ tetrapak

KOVY  

PATRA SEM: konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, alobalové a hliníkové časti obalov, šťahovacie časti z mliečnych a iných produktov (jogurty, paštéty a pod.), hliníkové nádobky z čajových sviečok

NEPATRIA SEM: kovové obaly kombinované s iným materiálom

KONTAKT:

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. , Prevádzka Senec, Červený Majer 13, 

Dispečing tel: +421 02 45 92 58 09, email: dispecingsc@avesk.sk

www.avesk.sk


 

webygroup

Úvodná stránka