Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zberné miesta

Zberné miesta sú zriadené obcou Chorvátsky Grob za účelom zabezpečenia bezplatne odovzdať:

 • papier, lepenka (kartón)
 • drevo, drevný odpad (neobsahujúci nebezpečné látky, nie nábytok)
 • jedlé oleje a tuky z domácností * (v dobre uzavretých plastových flašiach).
 • drobný stavebný odpad - z prestavby bytov a rodinných domov (omietka, obkladačky, dlažba zvyšky muriva a pod., iba občan, nie podnikateľ)

Na zbernom mieste odpad vykladajú občania obce Chorvátsky Grob podľa pokynov zamestnanca obce do označených kontajnerov a nádob.

Zber odpadov na zberných miestach sa neuskutočňuje od podnikateľských subjektov, rovnako sa zber odpadov neuskutoční od občana, ktorý nemá v obci trvalý pobyt, resp. od občana bez trvalého pobytu, ktorý riadne nezaplatil v obci poplatok za odpad.

Zberné miesto ČOV Chorvátsky Grob 

bude z technických príčin do odvolania ZATVORENÉ od 19.11. vrátane

ZBERNÉ MIESTO ČOV CHORVÁTSKY GROB   

od  11.4.  do  19.11. 2018

Pondelok

16:00

19:00

Utorok

zatvorené

Streda

16:00

19:00

Štvrtok

zatvorené

Piatok

zatvorené

Sobota

12:00

16:00

Nedeľa

zatvorené

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zberné miesto ČOV Čierna Voda 

bude OTVORENÉ do 1.12. 2018 vrátane,

odpad sa bude brať podľa kapacity zberného miesta.

ZBERNÉ MIESTO ČOV ČIERNA VODA

od  11.4.  do  1.12. 2018

Pondelok

16:00

19:00

Utorok

zatvorené

Streda

16:00

19:00

Štvrtok

zatvorené

Piatok

zatvorené

Sobota

12:00

16:00

Nedeľa

zatvorené

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA ZBERNÝCH MIESTACH NIE JE MOŽNÉ ODOVZDAŤ NASLEDOVNÉ DRUHY ODPADOV:  

 • biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) a biologicky rozložiteľný odpad zo zelene - sezónny zber trávy, rastlinný odpad zo súkromných záhrad 

 • objemný odpad - starý nábytok, koberce, okná, dvere, zárubne, vane, umývadlá, WC misy
 • Nebezpečný odpad - autobatérie, použité motorové oleje, obaly od použitých motorových olejov a farieb, žiarivky
 • Nebezpečný stavebný odpad
 • Odpad z rozobratých dopravných prostriedkov
 • Elektroodpad

 • Výkopovú zeminu, zeminu zo záhrad, kamene

 • Staré pneumatiky

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU, DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU SA USKUTOČŇUJE 2 x ROČNE (JAR, JESEŇ ) DO VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja: použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu, recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečisteniu povrchových a podzemných vôd, použitý jedlý olej škodí odpadovému potrubiu v dome a poškodzuje správny chod čistiarne odpadových vôd, použitý jedlý olej  upcháva žumpu a kanalizáciu a slúži ako potrava hlodavcom, použitý olej je možné plnohodnotne využívať na výrobu biopalív, čím sa znižuje závislosť na rope.

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach po vyprážaní na panvici alebo vo fritéze, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín (napr. sušené paradajky, ryby v konzerve, syry a pod.). Dôležité je, aby olej neobsahoval vodu, víno a zvyšky jedál (napr.: kečup).

OLEJ NALIEVAJTE VYCHLADNUTÝ

Týmto Vás žiadame, aby ste použitý olej nevylievali do výlevky umývadla, do záchoda a ani do žiadneho vodného zdroja, ale uskladňovali v plastovej nádobe (napr. PET fľaša). Nádoba by pred naliatím odpadového oleja mala byť čistá a suchá.

Žiadame Vás, aby ste akýkoľvek odpad neodkladali v okolí zberných miest.

KONTAKT: PREVÁDZKA OBCE tel. kontakt: 0905 808 934, email: prevadzka@chorvatskygrob.sk


 


Úvodná stránka