Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zberné miesta

Zberné miesta sú zriadené obcou Chorvátsky Grob za účelom zabezpečenia bezplatne odovzdať:

biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) a biologicky rozložiteľný odpad zo zelene 

 • sezónny zber trávy *
 • rastlinný odpad zo súkromných záhrad *
 • kuchynský odpad z domácností *
 • papier, lepenka (kartón)
 • drevo, drevný odpad (neobsahujúci nebezpečné látky, nie nábytok)

 * iba do termínu dodania zberných nádob a kompostérov do domácností pre BRKO

Na zberných miestach je možné odovzdať aj

 • jedlé oleje a tuky z domácností ** (v dobre uzavretých plastových flašiach).

 

Za poplatok podľa cenníka:

 • drobný stavebný odpad - z prestavby bytov a rodinných domov (omietka, obkladačky, dlažba zvyšky muriva a pod., iba občan, nie podnikateľ)

Na zbernom mieste odpad vykladajú občania obce Chorvátsky Grob podľa pokynov zamestnanca obce do označených kontajnerov a nádob.

Zber odpadov na zberných miestach sa neuskutočňuje od podnikateľských subjektov, rovnako sa zber odpadov neuskutoční od občana, ktorý nemá v obci trvalý pobyt, resp. od občana bez trvalého pobytu, ktorý riadne nezaplatil v obci poplatok za odpad.

Zberné miesta bioodpadu sú otvorené v stanovených otváracích hodinách od 1.3. do 30.11.

ZBERNÉ MIESTO ČOV CHORVÁTSKY GROB 

 

od 1.3. do 30.4.

od 1.5. do 30.11.

Pondelok

15:00

18:00

15:00

19:00

Utorok

zatvorevné

zatvorevné

Streda

15:00 

18:00

15:00

19:00

Štvrtok

zatvorevné

zatvorevné

Piatok

zatvorené

zatvorevné

Sobota

15:00

18:00

15:00

19:00

Nedeľa

zatvorevné

zatvorevné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZBERNÉ MIESTO ČOV ČIERNA VODA 

 

od 1.3. do 30.4.

od 1.5. do 30.11.

 

Pondelok

 -   

-  

15:00

18:00

8:00

15:30

17:00

19:00

 

Utorok

-

 - 

-

-

8:00

15:30

-

-

obedná prestávka  12:00 -12:30 

Streda

-

-

15:00

18:00

8:00

15:30

17:00

19:00

obedná prestávka  12:00 -12:30 

Štvrtok

-

-

-

-

8:00

15:30

-

-

obedná prestávka  12:00 -12:30 

Piatok

-

-

-

-

8:00

15:30

-

-

obedná prestávka  12:00 -12:30 

Sobota

-

-

15:00

18:00

-

-

15:00

19:00

-

Nedeľa

zatvorené

zatvorené

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA ZBERNÝCH MIESTACH NIE JE MOŽNÉ ODOVZDAŤ NASLEDOVNÉ DRUHY ODPADOV:

 • Objemný odpad - starý nábytok, koberce, okná, dvere, zárubne, vane, umývadlá, WC misy
 • Nebezpečný odpad - autobatérie, použité motorové oleje, obaly od použitých motorových olejov a farieb, žiarivky
 • Nebezpečný stavebný odpad
 • Odpad z rozobratých dopravných prostriedkov
 • Elektroodpad

 • Výkopovú zeminu, zeminu zo záhrad, kamene

 • Staré pneumatiky

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU, DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU SA USKUTOČŇUJE 2 x ROČNE (JAR, JESEŇ ) DO VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

** Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja: použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu, recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečisteniu povrchových a podzemných vôd, použitý jedlý olej škodí odpadovému potrubiu v dome a poškodzuje správny chod čistiarne odpadových vôd, použitý jedlý olej  upcháva žumpu a kanalizáciu a slúži ako potrava hlodavcom, použitý olej je možné plnohodnotne využívať na výrobu biopalív, čím sa znižuje závislosť na rope.

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach po vyprážaní na panvici alebo vo fritéze, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín (napr. sušené paradajky, ryby v konzerve, syry a pod.). Dôležité je, aby olej neobsahoval vodu, víno a zvyšky jedál (napr.: kečup).

OLEJ NALIEVAJTE VYCHLADNUTÝ

Týmto Vás žiadame, aby ste použitý olej nevylievali do výlevky umývadla, do záchoda a ani do žiadneho vodného zdroja, ale uskladňovali v plastovej nádobe (napr. PET fľaša). Nádoba by pred naliatím odpadového oleja mala byť čistá a suchá.

Žiadame Vás, aby ste akýkoľvek odpad neodkladali v okolí zberných miest.

KONTAKT: PREVÁDZKA OBCE tel. kontakt: 0905 808 934, email: prevadzka@chorvatskygrob.sk


 

webygroup

Úvodná stránka