Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Občianske združenia

Občianské združenia, nadačné fondy a neziskové orgnizácie, ktoré sa registrovali pre použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa Zákona o dani z príjmu č. 595/2003 Z. z. v znení noviel (rok registrácie 2017, rok príjmu 2018) :         

P.č. Forma Názov Ulica číslo    IČO
1. OZ "Šport Pro 16" Šalviová 11 50353314
2. OZ Aktivitky Hlohová 6 42261180
3. OZ Asociácia súčastného umenia Jantárová 19 42266441
4. NF Dominika n.f. Pezinská 25 36077747
5. NO Atlantída - dom seniorov,n.o. Na Pasienku 1/A 45745838
6. OZ Hudba Mexika Rubínova 18 42413389
7. OZ Inštitút pre prácu, vzdelávanie a rodinu, o.z. Hviezdoslavova 14 50292552
8. N Nadácia deti, kone a golf Pezinská  5 30845491
9. OZ Národné združenie driftérov o.z.                           Školská 12 42258651
10. OZ Naša Svetelná Poľná 4 50042491
11. OZ Občianske združenie Chorvátsky Grob-Čierna Voda Hornodvorská 43 30866758
12. OZ Občianske združenie Pastelka Suché miesto 2/A 42365074
13. OZ Obecný športový klub (OŠK) Chorvátsky Grob

Nám. J. Andriča

17 31823165
14. OZ OZ pri ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob Školská 4 42177014
15. OZ Triangel Plus Ľanová 41 42355702
16. OZ VLNA Chorvátsky Grob Bottova 20 42256569
17. OZ Zdravie všetkým deťom, o.z. Monarská alej 32 42414032

Časové lehoty:

15.1.2018 - Komora notárov SR zverejnila definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2018

15.2.2018 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

01.05.2018 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane            (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Ostatné občianské združenia pôsobiace v našej obci
P.č. Forma  Názov  Ulica                   číslo   IČO           
18.  OZ Tenisový klub Elán - Karpatia"                                      Brezová 1 45766126  
19. OZ Občianske združenie Mačky SOS Triblavinská 47 36075159
20. OZ Združenie detského futbalu Zafírova 5 42182280
21. OZ Akadémia Montessori Hviezdoslavova  9 50636472
22. OZ

Chorvátsky kultúrny spolok v Chorvátskom Grobe-Hrvatskokulturno društvo u Hrvatskom Grobu

Mila Urbana

6 42177715
23. OZ

Chorvátsky kultúrny umelecký spolok-Hrvatsko kulturno umjetničko društvo    

Krátka 3 30853761
24. OZ ČISTINKY Lúčna 9 42266076
25. OZ Civitas 3000 Na Pasienku 66  
26. OZ CT Carp Fanatics Bottova 18 50101374
27. OZ Curlingový klub Čierna Voda Na Pasienku 78 42353254
28. OZ EPICURE Hornodvorská 26 42449065
29. OZ EUROBEAUTY Školská 22 30849110
30. OZ EUROP Pezinská 5 42129893
31. OZ Folklórny súbor LIPA P. B. Hornodvorská 9 45780340
32. OZ CUI BONO OZ Jaseňová 27 31805051
33. OZ Klub priateľov koní Kabir Severná 30 42260639
34. OZ Koi Klub SR - Záujmové združenie chovateľov koi kaprov Hoštáky 39 50220829
35. OZ LIGHTHARMONY - Fotoklub amatérov a profesionálov    Čerešňová 31 42177651
36. OZ Ľudia a včely Suché Miesto 41 42448310
37. OZ MKK Chorvátsky Grob Chorvátsky Grob   48457141
38. OZ OZ LUMITO Čerešňová 6 45782211
39. OZ OZ THEMIDA Na Pasienku 4 50355988
40. OZ Pre zdravé pľúce, občianske združenie Bottova 30 42448875
41. OZ Príležitosť Plus Suché Miesto 103 42417970
42. OZ Sekunda pre život, občianske združenie Bottova 30 50635093
43. OZ SLOVENSKÁ FUTBALGOLFOVÁ ASOCIÁCIA Čerešňová 90 45782831
44. OZ Športový klub TAEKWON-DO YOO-SIN Bratislava  Vajnorská 32 42358256
45. OZ Tatra Flowers Malé Vinice 12 50782924
46. OZ TJ Hydinár Čierna Voda Chorvátsky Grob   31872921
47. OZ Vakuum Jantárova 19 42416809
48. OZ VESELÝ SVET, o.z. Lúčna 7 42415110
49. OZ Výcvikový klub nemeckého ovčiaka Chorvátsky  Grob Chorvátska 178 34003568
50. OZ Združenie vlastníkov poľovných pozemkov katastrál.          územia Chorvátskeho Grobu Dlhá 451

48453765

51. OZ BONA DEA Lúčna  17 51024420
52. OZ Klub turistov Hopateam Čerešňová  5A 51256878
53.  OZ NAŠA ATLETIKA Čerešňová  59 51151197
54.  OZ Nezávislý inštitút ochrany súkromia Bottova 2 50088645
55. OZ Právna pomoc a poradenstvo, o.z. Ľanová  12 51284189
56. OZ SPASS Smaragdová 5 51261529
57. OZ Spoločnosť Mariána Vargu Dubová  4 51157152
58. OZ Svetlica Topoľová 13 51246554
59. OZ Tvorivé dielne - Hravo aj zdravo Suché miesto  12 51296632
           
zdroj:  Registre a evidencie, Zoznam prijímateľov, Dvepercenta


 

 


 


Úvodná stránka