Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) sa pri rodinných domoch v obci Chorvátsky Grob realizuje prostredníctvom plastových BIO nádob (240 l) hnedej farby.

Plastová BIO nádoba JE URČENÁ pre suchý odpad - šupy z čistenia zeleniny a ovocia,  kávové a čajové zvyšky, ovocie, zelenina, vaječné škrupiny, lístie, tráva, konáriky, záhradný odpad, burina bez semien, drevný popol, piliny

Do BIO nádob NEPATRIA: zvyšky jedla, mäso, mäsové výrobky,  nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu a pod., vrátane jedlých olejov a tukov, kosti, mliečne výrobky, uhynuté zvieratá

A iné ako: Vetvy z tují, listy z orecha, popol iný ako z prírodného dreva, rastliny napadnuté chorobami, plasty, kov, farby a riedidlá, časopisy, mačacie, psie, ľudské výkaly, plienky, sklo, drevo chemicky upravované alebo lepené, textil, chemicky ošetrené ovocie a zelenina

Plastovú BIO nádobu (hnedá 240l) určenú pre triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zabezpečuje obec Chorvátsky Grob. Občania si plastovú BIO nádobu prevezmú v podateľni po zahlásení sa. Plastové Bio nádoby má obec v prenájme na základe zmluvy č. EXT_024/2017.

Vybavuje: Viera Lenharčíková, tel. kontakt: 02/ 322 230 00, email: podatelna@chorvatskygrob.sk alebo viera.lenharcikova@chorvatskygrob.sk

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.91/2016 Z.z. odkladá v § 81 ods.7 písm. b) obciam povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom: 

  • podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z.sa ustanovuje Katalóg odpadov
  • podľa vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z sda vykonávajú niektopré ustanovenia zákona o odpadoch - § 14 odstavec 8, 9, 10 

Náklady na zabezpečenie zberných nádob pre triedený zber BRKO podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady § 81 ods. 21.

Vývozový deň biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je PIATOK -     v párnom týždni

 

HARMONOGRAM pre biologicky rozložiteľný komunálny odpad

(B R K O) v roku 2018

mesiac

týždeň

dátum

zvozový deň

 

MAREC

10. týždeň

09.03.

piatok

12. týždeň

23.03

piatok

APRÍL

14. týždeň

06.04. piatok

16. týždeň

20.04. piatok
MÁJ

18. týždeň

04.05. piatok

20. týždeň

18.05. piatok
JÚN 22. týždeň 01.06.

piatok

24. týždeň 15.06.

piatok

26. týždeň 29.06.

piatok

JÚL

28. týždeň

13.07. piatok

30. týždeň

27.07. piatok

AUGUST

32. týždeň

10.08.

piatok

34. týždeň

24.08.

piatok

SEPTEMBER

36. týždeň

07.09.

piatok

38. týždeň

21.09.

piatok

OKTÓBER

40. týždeň

05.10.

piatok

42. týždeň

19.10.

piatok

NOVEMBER

44. týždeň

02.11.

piatok

46. týždeň

16.11.

piatok

48. týždeň

30.11. piatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNENIE 

Nádoby musia byť vyložené v deň vývozu od 06:00 !

KONTAKT:

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. , Prevádzka Senec, Červený Majer 13, 

Dispečing tel: +421 02 45 92 58 09, email: dispecingsc@avesk.skwww.avesk.sk


 

 


Úvodná stránka