Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív úradnej tabule

Úradná tabuľa

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvojVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

Stavebník: Anton Romaňák a Alexandra Romaňáková

Lokalita: PH3

Pacela číslo: 1656/462

Dátum vyvesenia:  31.01.2018

Dátum zvesenia:   15.02.2018


 
 

Kolaudačné konanieVytlačiť
 

Stavebník: Jozef Paula

Lokalita: PH3

Parcela číslo: 1656/527

Dátum vyvesenia: 01.02.2018

Dátum zvesenia:  16.02.2018


 
 

Územné rozhodnutieVytlačiť
 

Stavebník: Ing. Juraj Škvarka a Ing. Alžbeta Škvarková, v zastúpení Ing. Marta Sáková

Lokalita: PH3

Parcela číslo: 1656/402

Dátum vyvesenia: 26.01.2018

Dátum zvesenia:   12.02.2018


 
 

Správne konanieVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje ako orgán ochrany prírody o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody.

číslo konania: číslo spisu: ŽP-138-2018-AN-cykl, parcela číslo 2842/4  k.ú. Chorvátsky Grob

Dátum začatia konania: 5.2.2018

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 5 pracovných dní
Predmet konania: Výrub dreviny /9x brest, 1x hloh, 1x dub, 1x topoľ biely, 1x topoľ čierny, 1x vŕba rakytníková a krovitý porast/ Chorvátsky Grob


 
 

Oznámenie o predložení odvolania Vytlačiť
 

proti rozhodnutiu OÚ Senec, odbor straostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy číslo OU-SC-OSZP/2017/001076-U-1-Ry(016875/2016) zo dňa 23.10.2017, ktorým bolo povolené odstánenie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a inundačných územiach, pre realizáciu stavby Diaľnia D1 Bratislava - Senec, rozšírenie na 6 -pruh, úsek Bratislava - Triblavina v katastrálnom území Chorvátsky Grob.


 
 

Správne konanieVytlačiť
 

Správne konanie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje ako orgán ochrany prírody o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody.

č. konania: č. sp. : ŽP-2028-2018-AN-PH2, parc.č. 1658/7, 1658/8  k.ú. Chorvátsky Grob

Dátum začatia konania: 15.1.2018
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 5 pracovných dní
Predmet konania: Výrub dreviny /1x orech, 1x jaseň, 3x agát/ lokalita PH2, Chorvátsky Grob


 
 

RozhodnutieVytlačiť
 

prerušenie konania o zmene stavby pred dokončením

stavebník: Národná dialničná spoločnosť, a.s. Bratislava

stavba: "Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina"

Súbor na stiahnutie Rozhodnutie NDS.pdf Rozhodnutie NDS.pdf (2.3 MB)

 
 

Územné rozhodnutieVytlačiť
 

Stavebník: immosvr,s.r.o.

Lokalita: Pri Šúre – Súbor 40 rodinných domov

Parcela číslo: 1631/333, 1631/334, 1631/335 v zmysle geometrického plánu na oddelenie pozemkov č.1211/16, úradne overeného Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom pod č. G1-1841/2016  dňa 9.9.2016, ktoré vznikli odčlenením z pôvodných pozemkov parcela číslo: 1631/5, 1631/6, 1631/49

Dátum vyvesenia: 15.01.2018      

Dátum zvesenia:   30.01.2018


 
 

Územné rozhodnutieVytlačiť
 

Stavebník: Ing. Henrich Šefčík, Tomáš Cibulka, Dominika Cibulková, Anna Šefčíková

Lokalita: Kukukčínova

Parcela číslo: 1587/785, 1587/881, 1587/882, 1598/6, 1598/25, 1600/2, 1600/241,15887/883

Dátum vyvesenia: 15.01.2018

Dátum zvesenia:   30.1.2018


 
 
Položky 1-10 z 914

webygroup

Úvodná stránka