Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív úradnej tabule

Úradná tabuľa

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvojVytlačiť
 


 
 

Informácia o vybavení petície: Petícia za zriadenie poštového strediska v Chorvátskom Grobe, časť Čierna Voda Vytlačiť
 


 
 

Informácia o vybavení petície: Zachráňme dvor Obecného úradu v Chorvátskom Grobe Vytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIAVytlačiť
 

Stavebník: Mgr. Janka Schlarmannová, Wilsonovo nábrežie 66, 949 01 Nitra

Lokalita: PH3

PARC. č.: 1656/541

Dátum vyvesenia: 28.2.2019

Dátum zvesenia: 15.3.2019


 
 

Správne konanie - výrub drevinyVytlačiť
 

Stavebník: Ing. Peter Vinkler
Lokalita: 5. element
Miesto: 1631/105
Vyvesenie: 11.03.2019
Zvesenie: 15.03.2019

Správne konanie Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje ako orgán ochrany prírody o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody.  
 
č. konania: č. sp. : ŽP-267-2019-EA-5EL,  v lokalite Dobré miesto (5. Element),
parcelné číslo 1631/105 v k.ú. Chorvátsky Grob.  
Zverejnené: od 11.03.2019 do 15.03.2019
Dátum začatia konania: 11.03.2019

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 5 pracovných dní  
Predmet konania: Výrub dreviny - 1 ks strom (topoľ biely) 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA Vytlačiť
 

Stavebník: Ing. Michaela Krištofíková a Ing. Tomáš Janeček
Lokalita: PH3
Parc. č.: 1656/404, 1656/757
Vyvesené: 26.2.2019
Zvesené: 13.3.2019


 
 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ VODOPRÁVNEHO KONANIAVytlačiť
 

Stavebník: immosvr, s.r.o.
Lokalita: Pri Šúre - Súbor 40 rodinných domov
Parcely č.: 1631/348, 1631/347, 1631/346, 1631/8, 1631/406, 1631/405, 1656/561, 1656/562
Dátum vyvesenia: 26.02.2019
Dátum zvesenia: 13.03.2019


 
 

UPOVEDOMENIE O PODKLADOCH ROZHODNUTIAVytlačiť
 

Zámer navrhovanej činnosti: Fubalový areál OŠK Chorvátsky Grob
Dátum vyvesenia: 26.02.2019
Dátum zvesenia: 13.03.2019


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE O POVOLENÍ ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM Vytlačiť
 

Stavebník: Ing. Pavel Šoltys, Šípková 3249/10, 900 25  Chorvátsky Grob,
Mgr. Helena Šoltysová, Šípková 3249/10, 900 25  Chorvátsky Grob
Lokalita: PH2
PARC. č.: 1658/463, 1658/792
Dátum vyvesenia: 22.2.2019
Dátum zvesenia: 11.3.2019


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY A POVOLENÍ UŽÍVANIA STAVBY Vytlačiť
 

Stavebník: Samuel Schlarmann, Kráľovská cesta 1, 949 01  Nitra
Lokalita: PH3
PARC. č.: 1656/343, 1656/878
Dátum vyvesenia: 19.2.2019
Dátum zvesenia: 9.3.2019
 


 
 
Položky 1-10 z 1101


Úvodná stránka