Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY

Silvia Benková, Klatovská 16, 831 04 Bratislava
Lokalita: PH3
PARC. č.: 1656/405, 1656/887
Dátum vyvesenia: 20.6.2019
Dátum zvesenia: 5.7.2019
 
viac...

Zverejnené 20.6.2019


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Stavebník: Marián Janči a Michaela Janči
Lokalita: PH2
Parc. č.: 1658/871
Vyvesené: 19.6.2019
Zvesené: 4.7.2019
viac...

Zverejnené 19.6.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

Stravebník: Ing. Peter Khandl, Fraňa Kráľa 19, 927 05 Šaľa
Lokalita: PH3
PARC. č.: 1656/449
Dátum vyvesenia: 18.6.2019
Dátum zvesenia: 3.7.2019
viac...

Zverejnené 18.6.2019


 

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov Zmeny a doplnky 06

Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť na stavebnom oddelení počas úradných dní (pondelok 7:00-12:00 a 13:00-16:00, streda 13:00-18:00)
viac...

Zverejnené 14.6.2019


 

Informácia pre verejnosť na základe Zákona o civilnej ochrane obyvateľstva

Informácia pre verejnosť Obce Chorvátsky Grob vyplývajúca z plnenia povinností podľa §14 ods. 1 písm. p) zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v zn.n.p. a nariadení, podľa § 15a ...viac...

Zverejnené 26.4.2019


 


Úvodná stránka