Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

NÁVRH VZN č. 1/2019 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE CHORVÁTSKY GROBVytlačiť
 

Znenie návrhu nájdete v priloženom dokumente.

Súbor na stiahnutie VZN_c_1_2019.pdf VZN_c_1_2019.pdf (116.3 kB)

 
 

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ A OZNÁMENIE O PREDLOŽENÍ ZÁMERU ŠÚRSKE LÚKY PODĽA §23 ods. 1) ZÁKONA Č. 24/2006 Z. z. O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIEVytlačiť
 

VEC: Zámer navrhovanej činnosti "Šúrske lúky"
NAVRHOVATEĽ: BELLHEAVEN Slovakia, s.r.o., Dobrovičova 13, 811 09 Bratislava, IČO: 50 503 308
DÁTUM VYVESENIA: 22.1.2019
DÁTUM ZVESENIA: 12.2.2019

Do zámeru možno nahliadnuť na Stavebnom oddelení obecného úradu v Chorvátskom Grobe. Pripomienky možno podávať do 12.2.2019 na adresu:
Obec Chorvátsky Grob
Námestie Josipa Andriča 17 
900 25 Chorvátsky Grob

Súbor na stiahnutie Scan.pdf Scan.pdf (899.3 kB)

 
 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa Vytlačiť
 

Obec Chorvátsky Grob, sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, týmto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za účelom vybudovania verejných inžinierskych sietí a novej komunikácie.


 
 

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ A OZNÁMENIE O PREDLOŽENÍ ZÁMERU PODĽA §23 ods. 1) ZÁKONA Č. 24/2006 Z. z. O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIEVytlačiť
 

VEC: Zámer navrhovanej činnosti "Futbalový areál OŠK Chorvátsky Grob
NAVRHOVATEĽ: Obecný športový klub (OŠK) Chorvátsky Grob
DÁTUM VYVESENIA: 18.01.2019
DÁTUM ZVESENIA: 08.02.2019

Do zámeru možno nahliadnuť na Stavebnom oddelení obecného úradu v Chorvátskom Grobe. Pripomienky možno podávať do 8.2.2019 na adresu:

Okresný úrad Senec
odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie
Hurbanova 21, 903 01 Senec

alebo na adresu:
Obec Chorvátsky Grob
Námestie Josipa Andriča 17 
900 25 Chorvátsky Grob
 

Súbor na stiahnutie OSK-zamer.pdf OSK-zamer.pdf (821.3 kB)

 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIEVytlačiť
 

Stavebník: Igor Zelina a Lívia Zelinová

Lokalita:Kukučínova

Parc.č. 1587/874, 1598/24

Dátum vyvesenia: 14.1.2019

Dátum zvesenia: 29.1.2019


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIEVytlačiť
 

Stavebník :        Ing Ondrej Macháček, Hviezdoslavova 7, 900 25  Chorvátsky Grob

Lokalita :            PANÓNSKY HÁJ 2

PARC. č. :           1658/446

Dátum vyvesenia :    11.1.2019

Dátum zvesenia :       25.1.2019


 
 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM Vytlačiť
 

Stavebník: Jozef Obeda

Lokalita: 5 element

Parc.č.: 1631/69, 1631/70

Dátum vyvesenia: 10.1.2019

Dátum zvesenia:25.1.2019


 
 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM Vytlačiť
 

Stavebník: Markus Breyer

Lokalita: 5 element

Parc.č.: 1631/73, 1631/74

Dátum vyvesenia: 10.1.2019

Dátum zvesenia:25.1.2019


 
 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍMVytlačiť
 

Stavebník: Michal Drobný

Lokalita: 5 element

Parc.č.: 1631/71, 1631/72

Dátum vyvesenia: 10.1.2019

Dátum zvesenia:25.1.2019


 
 

Vybavenie Petície za vykonávanie údržby a správy miestnej komunikácii ulice „Južná“ Obcou Chorvátsky GrobVytlačiť
 

Podrobnosti o vybavení petície nájdete v priloženom súbore.

Súbor na stiahnutie Peticia_Juzna.pdf Peticia_Juzna.pdf (61.7 kB)

 
 
Položky 1-10 z 13

webygroup

Úvodná stránka