Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Referendum

Rozhodnutie starostu obce o určení okrskov a miestností pre hlasovanie v referende 7. februára 2015

Členov okrskových volebných komisií pre Referendum je možné delegovať  dňa 7.1.2015 do 24.00hod.

 

 

Informácie o referende:

 

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

  

V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

  • Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

  • Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

  • Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

 

Bližšie informácie: Organizačno-technické zabezpečenie referenda, Financovanie referenda, zloženie Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky, Informácie pre oprávnených občanov, Okrsky na konanie referenda a delegovanie do komisií pre referendum...

nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.


 


Úvodná stránka