Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ADOS

Domáca ošetrovateľská starostlivosť

- je ambulantná forma zdravotnej starostlivosti poskytovaná v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom sociálnom prostredí fyzickým osobám, ktoré spĺňajú všetky nasledovné kritériá:

  • vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť,
  • sú imobilné, čiastočne imobilné a nie sú schopné samostatne prísť do ambulantného zdravotníckeho zariadenia,
  • nevyžadujú ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť odmietajú

- je poskytovaná sestrou alebo pôrodnou asistentkou s príslušnou odbornou spôsobilosťou prostredníctvom Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).

- je poskytovaná osobám vo všetkých vekových kategóriách a navrhuje ju lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Návrh na domácu ošetrovateľskú starostlivosť môže odporučiť :

  • lekár špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
  • ošetrujúci lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti,
  • ošetrujúca sestra ústavnej zdravotnej starostlivosti,
  • ošetrujúca pôrodná asistentka ústavnej zdravotnej starostlivosti.

O poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže lekára požiadať aj rodinný príslušník alebo zákonný zástupca. Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa.

Zoznam ADOS pre rok 2017:

URGENT.SK s.r.o.

ulica Myslenická 1/E, 902 03 Pezinok

Mobil: +421 911 911 511  

                   

ADOS, Bc. Emília Štrbová

ulica Hlavná 44A, 900 26 Slovenský Grob

Pevná linka : 033/ 64 782 04

Mobil: +421 915 777 978    

 

Mgr. Nadežda Krajčovičová, SESTRA

ulica Vajanského 1, 900 01 Modra

Mobil: +421 948 110 974 

 

Charita  Modra, n.o.

ulica Trlinská 38, 900 81 Šenkvice

Pevná linka: 033/ 64 750 20

Mobil: +421 910 788 020  

      

RUŽOVÁ  ZÁHRADA  n.o.

ulica Šafárikova 28, 903 01 Senec

Pevná linka: 02/ 38 100 126

Mobil: +421 907 799 234      

 

Dom Seniorov Pezinok n.o.

Kučišdorfská dolina 6, 902 01 Pezinok

Pevná linka: 033/ 64 029 37   

Mobil: +421 917 529 049                 

 

Úplný zoznam poskytovateľov ADOS v rámci BSK


 


Úvodná stránka