Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Orezanie prevísajúcich konárov na 3 ks dreviny (breza biela)Vytlačiť
 

Stavebník: MCST, a.s.
Lokalita: PH3
Miesto: 1656/831
Vyvesenie: 18.03.2019
Zvesenie: 23.03.2019

Správne konanie
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje ako orgán ochrany prírody o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody. 

č. konania: č. sp. : ŽP-290-2019-EA-PH3, 
v lokalite PROMCEN, parcelné číslo 1656/831 v k.ú. Chorvátsky Grob. 
Zverejnené:
od 18.03.2019
do 23.03.2019
Dátum začatia konania: 15.03.2019
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 5 pracovných dní 
Predmet konania: Orezanie prevísajúcich konárov na 3 ks dreviny (breza biela) 


 
 

Správne konanie - výrub 33 ks drevín a 2 skupín krovVytlačiť
 

Stavebník: MCST, a.s.
Lokalita: PROMCEN
Miesto: 1656/831, 1656/835, 1647/210, 1647/195, 1647/212, 1647/209
Vyvesenie: 18.03.2019
Zvesenie: 23.03.2019

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje ako orgán ochrany prírody o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody. 

č. konania: č. sp. : ŽP-296-2019-EA-PROM, 
v lokalite PROMCEN, parcelné čísla 1656/831, 1656/835, 1647/210, 1647/195, 1647/212, 1647/209 v k.ú. Chorvátsky Grob. 
Zverejnené: 
od 18.03.2019
do 23.03.2019
Dátum začatia konania: 18.03.2019
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 5 pracovných dní 
Predmet konania: Výrub 33 ks drevín (10x borovica čierna, 6x borovica lesná, 3x borievka virgínska, 8x breza previsnutá, 2x topoľ, 3x tuja západná, 1x jaseň štíhly) a 2 skupín krov (410 m2) 


 
 

Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných preistranstvách počas volebnej kampane.Vytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania Vytlačiť
 


 
 

Správne konanieVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje ako orgán ochrany prírody o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody.  
 
Č. konania:
č. sp. : ŽP-268-2019-EA-EXT, v lokalitách L2 až L6 v k.ú. Chorvátsky Grob.

Lokality predstavujú sprievodnú zeleň odvodňovacieho Dávidovho kanála a Mlynského potoka a sprievodnú zeleň cesty III/1059 medzi Čiernou vodou a Chorvátskym Grobom.

Zverejnené:
od 11.03.2019
do 26.03.2019

Dátum začatia konania: 11.03.2019

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 5 pracovných dní  
Predmet konania: Výrub dreviny  - 22 ks stromov (slivka čerešňoplodá, hloh obyčajný, topoľ biely, topoľ čierny)  - 110 m2 krov (ruža šípová, tŕnka obyčajná, baza čierna, svíb krvavý)  v lokalitách L 2 a L6


 
 

Návrh VZN – Štatút Obce Chorvátsky GrobVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení TPVytlačiť
 


 
 

Záverečný účet obce za rok 2017Vytlačiť
 

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017.

 

Priloha c.1. Hodnotiaca sprava k ZU 2017 ZU Hodnotiaca správa PR 2017 .pdf ZU Hodnotiaca správa PR 2017 .pdf (302.2 kB)

 
 


Úvodná stránka